Käytämme evästeitä, jotta voimme tarjota käyttäjillemme parempia palveluita ja personoitua sisältöä. Evästeiden avulla pystymme, muun muassa, analysoimaan kävijöiden sivustonkäyttöä ja parantamaan verkkosivustomme toimivuutta. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää aiheesta:tietosuojaseloste.Tietosuoja

PrintMailRate-it

Henkilörekisterin tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjän tiedot

Rekisterinpitäjä

Rödl & Partner Asianajotoimisto Oy
Kalevankatu 6, 00100 Helsinki
Y-tunnus 2080068-9

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevassa asiassa

Pekka Pulli
pekka.pulli@roedl.com
Puh. +358 (0)50 336 9343

Rekisterin nimi

Rödl & Partner Asianajotoimisto Oy:n asiakasrekisteri
(Rödl & Partner)

2. Henkilötietojen käsittelyn ja henkilörekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään:


(1) Palveluidemme tuottamiseen sekä palveluihin liittyvien suhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä, tarjoamiseen ja kehittämiseen. 

(2) Koulutus-, markkinointi- ja viestintätoimintojen  ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä näiden toimintojen palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä verkkomarkkinoinnin kohdistamiseen.

3. Henkilörekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavien ryhmien henkilötietoja:

(1) Asiakkaat sekä vastapuolet

(2) Yhteistyö- ja sidonnaisryhmät

(3) Viestintälistalla olevat henkilöt

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

 • rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus, postiosoite, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja ammatti sekä toimeksiannon suorittamista varten vaadittavia arkaluonteisia tietoja
 • yhteyshenkilön nimi, postiosoite, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot ja ammatti
 • toimeksiannon suorittamiseen tarvittavat muut tiedot
 • työnantajayrityksen nimi ja y-tunnus,
 • tiedot suoramarkkinointiluvista ja –kielloista,
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • tiedot asiakaspalvelutilanteisiin liittyvästä viestinnästä
 • maksutiedot
 • luottotiedot
 • profiili ja käyttäjätiedot, mikäli rekisteröityy käyttämään meidän palveluita
 • tekniset ja analytiikkatiedot, ks. jäljempänä kohdassa 7.

Henkilörekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröitymisen yhteydessä, palvelua käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, luottotietorekistereistä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja luovutetaan kolmansille seuraavissa tapauksissa:
 • markkinointia ja viestintää varten;
 • toimeksiannon, tai sen osan, suorittamista toisen maan Rödl & Partner toimiston tai yhteystyökumppanin toimesta;
 • mahdollista analytiikka varten, ks. jäljempänä kohdassa 7.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle seuraavissa tilanteissa:
 • toimeksiannon suorittamisen vaatiessa tapauskohtaisesti.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytyskriteerit

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta. Tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt määritellään ja vanhentuneet ja tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Henkilötietojen säilyttämisvelvollisuus voi määräytyä myös lainsäädännön perusteella.

4. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterin edellä kerrotulle yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös rekisterinpitäjän luona edellä kerrotussa osoitteessa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus varmistua tarkastuspyynnön lähettäjän henkilöllisyydestä.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua.

Rekisteröidyllä on myös tietyissä tilanteissa oikeus poistaa häntä koskevat henkilötiedot rekisteristä sekä pyytää niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

Rekisteröidylle voidaan osoittaa sähköistä suoramarkkinointia edellyttäen, että rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa tietojen käsittelyä koskeva suostumus tai kieltää tietojen käsittely.

Suostumuksen peruuttamisella tai käsittelyn kieltämisellä saattaa olla vaikutusta toimeksiannon hoitamiseen.
Mahdolliset erimielisyyden ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla rekisteröidyn kanssa. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi. 

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, 00531 Helsinki
tietosuoja(ät)om.fi
Puh: 029 566 6700

5. Henkilörekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan hyvää tiedonhallintatapaa ja tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta.

Käsittelyssä toteutetaan tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä.

Henkilötietoihin pääsy on vain niillä henkilöillä, joiden on työtehtävissään tarpeellista käsitellä henkilötietoja.

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Paperimuodossa olevat tiedostot säilytetään lukituissa tiloissa.

6. Henkilötietojen kerääminen verkkosivustomme vierailijoilta

(1) Jos verkkosivustoomme käytetään vain tietojen hankkimiseksi eli jos et rekisteröidy tai anna meille tietoja millään muulla tavalla, keräämme vain selaimesi palvelimellemme toimittamia tietoja. Kun haluat tarkastella verkkosivustoamme, keräämme seuraavat tiedot, joita tarvitaan teknisiin tarkoituksiin, voidaksemme näyttää verkkosivustomme sinulle ja varmistaaksemme riittävän käytön vakauden ja turvallisuuden (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohta (f)):
 • IP-osoite;
 • Tiedustelun päivämäärä ja aika;
 • Aikavyöhyke-ero Greenwichin aikaan nähden (GMT);
 • Tiedustelun sisältö (tarkka verkkosivu, jolla on vierailtu);
 • Pääsyn tila / HTTP-tilakoodi;
 • Kussakin tapauksessa siirretty datamäärä;
 • Verkkosivusto, joka luo tiedustelun;
 • Selain;
 • Käyttöjärjestelmä ja sen käyttöliittymä;
 • Selaimen kieli ja versio.  

Näitä tietoja säilytetään turvallisuussyistä (esim. väärinkäytösten tutkimiseksi tai petosten estämiseksi) enintään seitsemän päivän ajan ja ne poistetaan sen jälkeen. Tiedot, joita on säilytettävä pidempään todisteena poistetaan vasta kun tapahtuma, johon säilytetyt tiedot liittyvät, on lopullisesti selvitetty.

(2) Edellä mainittujen tietojen lisäksi tietokoneesi tallentaa evästeemme käyttäessäsi verkkosivustoamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan kiintolevyllesi selaimellesi määritettyinä tiedostoina ja joiden kautta evästeen lähettäjälle (tässä tapauksessa meille) toimitetaan tiettyjä tietoja. Evästeet eivät pysty suorittamaan mitään ohjelmia tai saastuttamaan tietokonettasi millään viruksella. Niiden tarkoituksena on tehdä Internetin käytöstäsi yleisesti käyttäjäystävällisempää ja tehokkaampaa.
 
(3) Evästeiden käyttö:
a) Tämä verkkosivusto käyttää seuraavia evästetyyppejä, joiden laajuus ja toiminnot selvitetään tarkemmin jäljempänä:
 • ohimenevät evästeet (katso b-kohta);
 • pysyvät evästeet (katso c-kohta).
 
b) Väliaikaiset evästeet poistetaan automaattisesti, kun suljet selaimesi. Niihin kuuluvat erityisesti istuntoevästeet. Ne tallentavat tietoa ns. istuntotunnuksesta, jolla selaimesi erilaiset tiedustelut tehdään koko vierailun ajan. Niiden avulla voimme tunnistaa tietokoneesi aikaisemman vierailijamme tietokoneeksi, kun palaat verkkosivustollemme. Istuntoevästeet poistetaan, kun suljet selaimesi.
 
c) Pysyvät evästeet poistetaan automaattisesti ennalta asetetun ajanjakson jälkeen. Kyseinen ajanjakso voi vaihdella eri evästeiden välillä. joka voi vaihdella evästeestä toiseen. Voit poistaa evästeet milloin tahansa selaimesi suojausasetuksista.
 
d) Voit määrittää selaimesi asetuksia oman harkintasi mukaan ja erityisesti kieltäytyä hyväksymästä kolmannen osapuolen evästeitä tai kaikkia evästeitä. Huomautamme kuitenkin, että tällaisessa tapauksessa et todennäköisesti voi käyttää kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja.

7. Sosiaalisen median laajennusten käyttäminen “kahden napsautuksen ratkaisulla” (2-click solution)

(1) Käytämme tällä hetkellä seuraavia sosiaalisen median laajennuksia: Facebook, Twitter, LinkedIn, Xing. Käytämme niin sanottua kahden napsautuksen ratkaisua. Tämä tarkoittaa sitä, että vieraillessasi sivustollamme mitään henkilötietoja ei tässä vaiheessa välitetä laajennusten tarjoajille. Voit tunnistaa laajennuksen tarjoajan sen alkukirjaimen tai logon yläpuolella olevassa laatikossa olevasta merkinnästä. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden kommunikoida suoraan laajennuksen toimittajan kanssa painikkeen kautta. Vain jos napsautat merkittyä kenttää ja siten aktivoit sen, laajennuspalveluntarjoaja saa tiedon että olet siirtynyt verkkotarjoustamme vastaavalle verkkosivustolle. Tämän Lisäksi toimitetaan tämän ilmoituksen kohdassa 3 mainitut tiedot. Facebookin ja Xingin tapauksessa IP-osoite anonymisoidaan välittömästi sen keräämisen jälkeen vastaavalla tavalla kuin Saksan vastaavan palveluntarjoaja. Aktivoimalla laajennuksen, henkilötietosi siirretään sinulta laajennuksen toimittajalle ja tallennetaan sinne (Yhdysvalloissa toimiville palveluntarjoajille Yhdysvaltoihin). Koska laajennusten toimittaja kerää tietoja pääasiassa evästeiden avulla, suosittelemme poistamaan kaikki evästeet ennen kuin napsautat harmaaksi merkittyä ruutua selaimesi suojausasetuksista.
 
(2) Meillä ei ole vaikutusta kerättyihin tietoihin ja tietojenkäsittelyyn, emmekä ole tietoisia tiedonkeruun täydestä laajuudesta, käsittelyn tarkoituksista tai säilytysajoista. Meillä ei myöskään ole tietoa laajennuksen toimittajan keräämien tietojen poistamisesta.
 
(3) Laajennusten tarjoaja tallentaa sinusta kerätyt tiedot käyttäjäprofiileina ja käyttää niitä mainontaan, markkinatutkimukseen ja/tai verkkosivujensa kysyntälähtöiseen suunnitteluun. Tällaista analyysiä tehdään erityisesti (myös kirjautumattomille käyttäjille) kysyntälähtöisten mainosten näyttämiseksi ja muiden sosiaalisen verkoston käyttäjien tiedottamiseksi toiminnastasi verkkosivustollamme. Sinulla on oikeus vastustaa näiden käyttäjäprofiilien luomista, jolloin sinun on otettava yhteyttä vastaavaan laajennuksen toimittajaan näin tehdäksesi. Laajennusten avulla tarjoamme sinulle mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa sosiaalisten verkostojen ja muiden käyttäjien kanssa parantaaksemme verkkosivustomme ilmiasua ja käyttökokemusta ja tehdäksemme siitä kiinnostavamman sinulle käyttäjänä. Laajennusten käytön oikeusperusta on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan (1) alakohta.

(4) We recommend that you log out regularly after using a social network, especially before activating the button, this way you can avoid being assigned to your profile with the plug-in provider.
Tiedot välitetään eteenpäin riippumatta siitä, onko sinulla käyttäjätili laajennuksen toimittajan palvelussa ja oletko kirjautunut sinne sisään. Jos olet kirjautunut sisään laajennuksen toimittajan kautta, verkkovierailullasi kerätyt tietosi liitetään suoraan olemassa olevaan tiliisi laajennuksen toimittajan kautta. Jos napsautat aktivointipainiketta ja esimerkiksi linkität sivun, myös laajennuksen toimittaja tallentaa nämä tiedot käyttäjätilillesi ja jakaa ne julkisesti kontaktiesi kanssa. Suosittelemme sitä, että kirjaudut ulos säännöllisesti sosiaalisen median laajennuksen käyttämisen jälkeen. Suosittelemme uloskirjautumista erityisesti ennen verkkosivustomme painikkeen aktivoimista välttääksesi sen, että sinut yhdistetään profiiliisi laajennuksen palveluntarjoajan kanssa.

(5) Lisätietoa tietojen keräämisen tarkoituksesta ja laajuudesta sekä laajennuksen toimittajan suorittamasta tietojen käsittelystä löytyy näiden palveluntarjoajien tietosuojaselosteista, jotka on lueteltu alla. Niissä on myös lisätietoja oikeuksistasi asiaan liittyen ja asetuksista yksityisyytesi suojaamiseksi.

(6) Asianomaisen laajennuksen toimittajan osoitteet ja URL-osoite tietosuojatiedoilla:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; lisätietoja tietojen käsittelystä: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications and  http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook on toimittanut EU-USA Privacy Shield -järjestölle: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
 
b) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter on toimittanut EU-USA Privacy Shield -järjestölle: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active.
 
c) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn on toimittanut EU-USA Privacy Shield -järjestölle: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.
 
d) Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.
 

8. YouTube-videoiden integrointi

(1) Olemme integroineet verkkosivustollemme YouTube-videoita, jotka on tallennettu osoitteeseen http://www.YouTube.com  ja joita voidaan toistaa suoraan verkkosivustoltamme. Nämä kaikki on integroitu "laajennetussa tietosuojatilassa", eli mitään tietoja sinusta käyttäjänä ei välitetä YouTubelle jos et toista videoita. Vain videoita toistettaessa kohdassa 2 tarkoitetut tiedot välitetään eteenpäin. Meillä ei ole vaikutusta tähän tiedonsiirtoon.

(2) Vieraillessasi verkkosivustollamme YouTube saa tiedon, että olet siirtynyt verkkosivustomme vastaavalle alasivulle. Lisäksi tämän selvityksen kohdassa 3 mainitut tiedot välitetään eteenpäin. Asiaan ei vaikuta se, tarjoaako YouTube käyttäjätilin jonka kautta olet kirjautunut sisään tai onko käyttäjätiliä ylipäätään olemassa. Jos olet kirjautunut sisään Google-tilille, tietosi yhdistetään suoraan käyttäjätiliisi. Jos et halua tulle yhdistetyksi profiiliisi YouTubessa, sinun on kirjauduttava ulos käyttäjätililtäsi ennen videon toistamista. YouTube tallentaa tietosi käyttäjäprofiileina ja käyttää niitä mainontaan, markkinatutkimukseen ja/tai verkkosivustonsa kysyntälähtöiseen suunnitteluun. Tällaista analyysiä tehdään erityisesti (myös kirjautumattomille käyttäjille) kysyntälähtöisen mainonnan tarjoamiseksi ja muiden sosiaalisen verkoston käyttäjien tiedottamiseksi toiminnastasi verkkosivustollamme. Sinulla on oikeus vastustaa näiden käyttäjäprofiilien luomista, jolloin sinun on otettava yhteyttä YouTubeen näin tehdäksesi.

(3) Integroimalla YouTube-videot parannamme verkkosivustoamme ja teemme siitä kiinnostavamman sinulle käyttäjänä. Oikeusperusta on GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan f alakohta.

(4) YouTubea ylläpitää Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Puh: +1 650 253 0000, sähköposti: support-de@google.com. Lisätietoja YouTuben tiedonkeruun ja -käsittelyn tarkoituksesta ja laajuudesta on tietosuojaselosteessa. Sieltä löydät myös lisätietoja oikeuksistasi ja asetusvaihtoehdoista yksityisyytesi suojaamiseksi: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google käsittelee henkilötietojasi myös Yhdysvalloissa ja on toimittanut EU-US Privacy Shield -järjestölle: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.
Deutschland Weltweit Search Menu